Opnå energibesparelser

God energivejledning

Tømrerfirmaet Søren Vægter er certificeret Energivejleder og det er meget vigtigt for os at have fokus på energibesparelser og -optimeringer, både for at skåne miljøet og din økonomi.

Når du som boligejer og ejer af mindre erhvervsbygninger vil spare energi, er det ofte håndværkerens råd, du læner dig op ad. Derfor kan håndværkere nu uddanne sig til energivejledere. Bag uddannelsen, som er støttet af Energistyrelsen, står Dansk Byggeri og Teknik sammen med Teknologisk Institut, Videncenter for energibesparelser i bygninger og Energitjenesten.

Hvad er en Energivejleder?​

Energivejlederen arbejder på tværs og er en håndværker, som har valgt at uddanne sig til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i en bygning. En uddannet energivejleder er dermed i stand til at spotte, hvor der er oplagte energibesparelsespotentialer i en konkret bygning. Målet er at give boligejerne og ejere af mindre erhvervsbygninger adgang til håndværkere, der er i stand til give en helhedsvurdering af, hvor det kan betale sig at sætte ind for at spare på energien − i stedet for at kigge på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig.

En energivejleder kan som sit primære arbejdsområde have enten installationer eller klimaskærmen (vinduer, tag mv.) Men ved hjælp af energivejlederuddannelsen har han suppleret sin byggetekniske viden inden for sit fagområde til også at kunne vejlede på tværs om energibesparende løsningsmuligheder, teknologier og produkter– dvs. inden for eget fag og inden for andre byggefag.

Energivejledere er uddannet til at samarbejde med andre fagentreprenører og underentreprenører om en løsning, der dækker flere fagområder og sikrer ejeren af bygningen en energioptimal løsning.

Du kan læse mere og Energivejlederen her

​Firmainformation

Montera Danmark A/S

​Sønderskovvej 2, 8362 Hørning

CVR: 40569391

Kontaktinformation

Telefon: 78 79 30 70

E-mail: post@montera.dk

Medlem af

Grøn Smiley ved arbejdstilsynet​